Kültürel Bir Değer Olarak Hediye Geleneği ve Ekslibris

Ali Tomak

Abstract


Tüm kültürlerde süregelen hediye geleneği, farklı biçim ve içeriklerde olmasına ve sunulmasına karşın evrenseldir. Karşılık beklemeksizin içtenlikle verilen her hediyenin ve bu hediyeleşme geleneğinin ilettiği anlam ve duygu dili ortaktır. Ekslibris’in kültürel bir değer olarak hediye geleneği kapsamında bir kişiye ya da kuruma hediye edilmesi; bireyler, çeşitli gruplar ve topluluklar arasında sevgi, saygı, güven, samimiyet, dayanışma, bütünleşme ve bağlılık gibi insancıl ve sosyal ilişki ve değerlerin pekiştiricisi olacaktır.

Keywords


Ekslibris, hediye, gelenek, kültür

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Bohannan, J. P., Glazer, M. (1988). High Point in Antropology, 2nd Ed. New York, USA.

Clarke, Peter (2007). “A measure for Christmas spirit.” Journal of Consumer Marketing 2 (41): 8-17.

Demez, G. (2011). “Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Gönderme”, Mediterranean Journal of Humanities, I/2, 87-103.

Güvenç, B. (1984). İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Mauss, M. (1995), Sosyoloji ve Antropoloji, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Önal, S. (2008). “Edebi Metinlere Yansiyan Yönüyle OsmanlıToplumunda Hediyeleşme”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

C: 11, S: 1.

www.habertürk.com. Erişim: 30.12.2014, http://www.haberturk.com/yasam/haber/1007433-taksitle-sanat-eseri-istanbulu-cazip-kiliyor


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.