Esruc Ekslibrisleri - Ekslibris Sanatında Daire Formlu Kalıplara Spiral Formlu Biçimlerin İlişkisi

Mustafa Küçüköner

Abstract


Daire formlu kalıplar ve biçimler gravür resimlerde bir arada kullanılmıştır. Bu gravür ve ekslibrislerden örnek çalışmalar bu bildiride yer almaktadır. Babil Kulesi formu da hem spiral hem de daire formları ile örtüşmektedir. Daire ve spiral yapının benzerliği bu bildiride yer verilen ekslibrislerde bir arada kullanılmış ve bildiri tamamlanmıştır.


Keywords


daire, spiral, Babil, ekslibris

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


BENJAMİN, Walter. Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, Yapı-Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.

KÜÇÜKÖNER, Mustafa. Güncellenen İmgeler: Babil, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.