Sanatsal Bir Üretim Biçimi Olarak Ekslibris ve Erkin Keskin Ekslibrisi Üzerine İnceleme

Sezin Türk Kaya

Abstract


Özgün baskıresim ve grafik tasarım bilgi ve tecrübelerini ekslibris sanatında birleştiren Erkin Keskin ülkemizdeki önemli ekslibris sanatçılarından biridir. Bu makalede Erkin Keskin’nin kendi adına tasarladığı Ekslibris’i teknik ve kuramsal açıdan incelendi. Bu inceleme sırasında sanatçının ekslibris’i hangi yöntem ve teknikler ile ürettiği belirlendi ve üretim aşamaları gözlemlendi. Erkin Keskin’nin ekslibris çalışması üretim süreci, tanımlama, çözümleme, yorumlama ve sonuç olmak üzere, beş farklı başlıkta incelendi ve elde edilen sonuçlar makale içinde sunuldu. 

“Sanatsal Bir Üretim Biçim Olarak Ekslibris ve Erkin Keskin Ekslibrisi Üzerine İnceleme” adlı makalenin amacı; ekslibris sanatının sadece bir uygulama alanı olarak varlığını sürdüremeyeceğini, ekslibris çalışmalarını değerlendirmenin de üretmek kadar önemli olduğunu vurgulamak ve Türk ekslibris sanatına Erkin Keskin’nin katkılarını belirterek çalışmalarıyla ilgili farkındalık yaratmaktır. Erkin Keskin ekslibrisi üzerine yapılan bu inceleme Türkiye’de ekslibrisle ilgili kuram çalışmalarını arttırma ihtiyacını karşılamaya yönelik örnek bir inceleme olmayı amaçlamaktadır.


Keywords


Ekslibris, Erkin Keskin, Özgün Baskıresim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alp,K.Ö.(2014). Sembolik Temsil ve Hikayeleştirme Olarak Ekslibris Okuması. EX-LIBRIST Uluslararası Ekslibris Dergisi Sayı 2, 6.

Ardahanlı,O.(2013). Ekslibris Tasarımında Kadın İmgesi.Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Erzurum, 34.

Ateş.M.(2001). Mitolojiler ve Semboller. İstanbul:Aksiseda Matbaası.

-65-153.

Berger,G.(2002). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.61.

Chadwick,W.(1996). Bağımsızlar. Sanat Dünyamız,Sayı:63.İstanbul:Yapı Kredi Yayınları,171.

Mittler,G.(1989), Art in Focus, Glencoe Publishings Company, California USA, 40

Öztuna,H.Y.(2007), Temel Tasarım Öğeleri: Çizgi, Grafik Tasarım: Görsel İletişim Kültürü Dergisi , No. 4, 89.

Pektaş,H.(2014).Ekslibris, İstanbul Ekslibris Derneği, İstanbul,19.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.