Exlibris in The Age of Mechanical Reproduction

Fuat Boğaç Evren

Abstract


This study focuses on how exlibris has influenced from modernization, especially how it became a commodity of ‘in the age of mechanical reproduction.’ While studying the issue, Marshall Berman’s ideas on modernism and being modern were used to explicate the issue, together with Jean Jacques Rousseau’s romantic novel La Nouvelle Heloise, which talks about the experience of living in a city. In addition, Walter Benjamin’s The Arcades Project was used to explain how the meaning of an art work has changed starting from the 19th century and in the 20th century, in relation with the new culture and communication technologies.


Keywords


Modernization, modern art, modern exlibris, modernization processes.

Full Text:

PDF

References


Benjamin, Walter. Pasajlar. çev. Ahmet Cemal, 4 bs. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.

Berman, Marshall. Katı Olan Her Şey Buharlaşır. çev. Ümit Aldağ ve Bülent Peker, 16 bs. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Erdem, Şafak.“Ekslibris Sanatının Gelişim Süreci, Kültürlerarası Etkileşimdeki Önemi ve Bu Sanatın Türkiye’de Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalışmalar”. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2010.

Özbek, Meral. “Walter Benjamin Okumak-II”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. c. 55, s. 3 (2000): 103-131.

Pektaş, Hasip. Ekslibris. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996.

Shiner, Larry. Sanatın İcadı. çev. İsmail Türkmen, 1 bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004.

Türk, Atilâ. “Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişlerine Katkı: Yazı Sistemleri”. Yıldırım Uler’e Armağan. ed. Muhammed Erdal. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, 2014: 533-634.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.