Tez Antitez ve Sentez Kapsamında Ekslibris Sanatı ve İç Mekân Tasarımı

Ali Tomak, Sena Tomak

Abstract


Farklı sanat ve tasarım alanları zaman zaman çeşitli benzerlikler ve ortaklıklar sergileyebilir. Bu durum tasarıma ilişkin konseptlerin oluşturulma ve değerlendirilme aşamasında geliştirilen bütüncül yaklaşımları, disipliner ilkeleri, saptanan ya da sunulan tasarım problemlerine ilişkin çözümleme yöntemleri ya da ürün çıktısı sürecinde insan ile olan etkileşim öngörüleri açısından açığa çıkabilir. Bu araştırma Ekslibris sanatı ile iç mekân tasarımı arasındaki benzerliğe ve ortaklığa ilişkin fark edilen bağıntılar doğrultusunda bir tez geliştirmiş; farklı uygulama alanları, çeşitli etkenler ve değişkenler olmasına karşın; benzer süreçler, yöntemler, ilkeler ve yaklaşımlarla bu tez geliştirilmiş, antitezler ile tezin aksine düşünceler öne sürülmüş ve bir senteze ulaşmayı amaçlamıştır. 


Keywords


Ekslibris, iç mekan tasarımı

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Brooker, Graeme; Stone, Sally. (2011). İç Mekan Tasarımı Nedir? (Çev.: Zeynep Yazıcıoğlu Halu), İstanbul: YEM Yayın.

Gottdiener, Mark. (2005). Postmodern Göstergeler (Çev.: Erdal Cengiz, Hakan Gür, Arhan Nur), Ankara: İmge Kitabevi.

Mitton, Mauren. (2004). Interior Design Visual Presentation A Guide To Graphics, Models And Presentation Techniques, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Pektaş, Hasip. (2014). Ekslibris, İstanbul: İstanbul Ekslibris Derneği.

Tomak, Ali. (2014). “Gift Tradition As A Cultural Value And Exlibris”, Ekslibrist International Journal of Ex-libris / Vol.1 / Part 2: 33-41.

Türkoğlu, Nurçay. (2010), İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim, Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Urban Çeviri Hizmetleri Ltd. Şti.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.