Ekslibris Tasarımında Kadın İmgesi Yansımaları: Doğa, Müzik, Erotizm ve Mitoloji

Orhan Ardahanlı

Abstract


Bu çalışmamızda ekslibris tasarımlarında sıklıkla kullanılan kadın imgesinin doğa, müzik, erotizm ve mitolojik temalara yansıması ele alındı. İmge konusunun çeşitli sanat  akımlarında  geçirdiği  evrelere  değinildi  ve  sanat  felsefesi  açısından  da  imge konusu ele alındı.

 

Yaşamın ortaya çıkışı, çoğalma, iyi ve kötü olanın tasviri, güzellik, doğa, bereket, paylaşma gibi kavramların en çok simgeleştiği figür-imge kadın bedeni olmuştur.


Keywords


Ekslibris, Kadın İmgesi, Sembolizm, Sanat.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akay, A., Emre Z. (1998). Kavramın Sınırlarında. İstanbul: İstanbul Bağlam Yayınları.

Atalay, K. (2004). İmge. Kitap-lık, Sayı: 74. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berger, J. (2007). Görme Biçimleri. İstanbul: Yankı Yayınları.

Bonnefoy, Y. (2000). Antik Dunya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü. Cilt: I-II. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

Cassou, J. (1987). Sembolizm Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cündioğlu, D. (2012). Bir Talibin Ders Notları. Erişim Tarihi: 01.10.2012. http://ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com/2012/10/bir-talibin-ders- notlari.html.

Eco, U. (2006). Güzelliğin Tarihi. İstanbul: Doğan Kitapçılık.

Gombrich, H., E. (1992). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

Hunt, L. (1996). Erotizm ve Politika. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Koçak, O. (1995). İmgenin Halleri. İstanbul: Metis Yayınları.

Necatigil, B. (1995). 100 Soruda Mitologya. İstanbul: K Kitaplığı.

Paglia, C. (2004). Cinsel Kimlikler Nefertiti’den Emily Dickonson’a Sanat ve Dekadans.

Pektaş, H. (2003). Exlibris. Ankara: AED.

Ponty, M. M. (1996). Göz ve Tin. İstanbul: Metis Yayınları.

Şahin, M. (2006). “Resimde Bitki ve Erotizm Bağıntısı”. YL Sanat Eseri Raporu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahiner, R. (Eylül / Ekim 2001). “1960 Sonrası Sanartın Görsel Karakteri”. Türkiye’de

Sanat Dergisi, 50(56-65).

Timuçin, A. (2000). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.

Timuçin, A. (1992). Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Sanat. İstanbul: İnsancıl Yayınları.

Türk Dil Kurumu (1998). Türkçe Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.