Reflections Of The Image Of The Woman in Ex-libris Design: Nature, Music, Eroticism and Mythology

Orhan Ardahanlı

Abstract


In this study, the reflection of the woman image which is used frequently on exlibris designs on nature, music, eroticism and mythological themes had been discussed. The phases in which the scope of image got through various art movements had been referred and the scope of image had also been discussed in terms of philosophy of art. 

The most symbolized figure-image of notions such as incidence of life, reproduction, description of the good and the bad one, beauty, nature, abundance, sharing has been the body of woman. 


Keywords


Exlibris, Woman image, Symbolism, Art

Full Text:

PDF

References


Akay, A., Emre Z. (1998). Kavramın Sınırlarında. İstanbul: İstanbul Bağlam Yayınları.

Atalay, K. (2004). İmge. Kitap-lık, Sayı: 74. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berger, J. (2007). Görme Biçimleri. İstanbul: Yankı Yayınları.

Bonnefoy, Y. (2000). Antik Dunya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü. Cilt: I-II. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

Cassou, J. (1987). Sembolizm Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cündioğlu, D. (2012). Bir Talibin Ders Notları. Erişim Tarihi: 01.10.2012. http://ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com/2012/10/bir-talibin-ders- notlari.html.

Eco, U. (2006). Güzelliğin Tarihi. İstanbul: Doğan Kitapçılık.

Gombrich, H., E. (1992). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

Hunt, L. (1996). Erotizm ve Politika. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Koçak, O. (1995). İmgenin Halleri. İstanbul: Metis Yayınları.

Necatigil, B. (1995). 100 Soruda Mitologya. İstanbul: K Kitaplığı.

Paglia, C. (2004). Cinsel Kimlikler Nefertiti’den Emily Dickonson’a Sanat ve Dekadans.

Pektaş, H. (2003). Exlibris. Ankara: AED.

Ponty, M. M. (1996). Göz ve Tin. İstanbul: Metis Yayınları.

Şahin, M. (2006). “Imagede Bitki ve Erotizm Bağıntısı”. YL Sanat Eseri Raporu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahiner, R. (Eylül / Ekim 2001). “1960 Sonrası Sanartın Görsel Karakteri”. Türkiye’de

Sanat Dergisi, 50(56-65).

Timuçin, A. (2000). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.

Timuçin, A. (1992). Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Sanat. İstanbul: İnsancıl Yayınları.

Türk Dil Kurumu (1998). Türkçe Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.