Bir Üniversite Müzesi: İstanbul Ekslibris Müzesi

Hasip Pektaş

Abstract


Müzeler, barındırdığı değerlerini gelecek kuşaklara aktaran kültürel kuruluşlardır. Modern müzeciliğin misyonu, toplumu eğitmek, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamaktır. Eğitimde etkin olarak kullanılırsa hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirirler. 

Merakı körükleyen, toplumsal gelişime katkı sağlayan müzelere sadece devlet değil, her kesim sahip çıkmalıdır. Bilgiyi yaratan, onu gelecek nesillere taşıyan üniversiteler müzecilikte önder olabilirler. Müze ile üniversitenin toplumla iletişimi, etkileşimi kolaylaşabilir.

Türkiye’de sadece 38 Üniversite müzesi vardır. Onlardan birir de Işık Üniversitesi’ndeki İstanbul Ekslibris Müzesi’dir. Küçük ama işlevi ve koleksiyon değeri büyük olan bu müze, Türkiye için yeni olan Ekslibris sanatının yaygınlaşması ve tanınması misyonunu da üstlenmiştir. 

Ekslibris, kitaplarının iç kapağına yapıştırılan, üzerinde sahibinin isminin yer aldığı küçük boyutlu baskıresimlerdir.  1997’de kurulan Ekslibris Derneği, Hasip Pektaş’ın öncülüğünde üç uluslararası yarışma gerçekleştirmiş, toplanan ekslibris koleksiyonu ise Işık Üniversitesi’nde bir mekana kavuşmuştur. İstanbul Ekslibris Müzesi, her yaştan kişinin ilgisini çekecek 14.000’nin üzerindeki koleksiyonuna her gün yeni ekslibrisler eklemektedir. Her düzeydeki eğitim kurumundan gelen öğrenciler müzeyi ziyaret ederek atölye çalışmalarına katılıp, bu sanatın yeni temsilcileri olabilmektedirler. Müzenin hedefi, sadece ülke içine değil dünyaya da açılmaktır. Modern teknolojileri de kullanarak online müze olarak da geleceğe kalmaktır.


Keywords


Eğitim, Üniversite, Ekslibris

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anadolu University Contemporary Art Museum: http://csmuze.anadolu.edu.tr

Boylan, Patrick J. 1999. “Universities and Museums: Past, Present and Future” Museum Management and Curatorship, Vol. 18, No. 1, pp. 43–56. accessed May 20, 2015. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09647779900501801#.VUuxwtrtlBc

Çolak, Cihan. 2008. “Üniversite Eğitiminde Üniversite Müzeleri Ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat Müzesi Kurulması İçin Bir Ön Değerlendirme” İstanbul: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Erbay, Fehriye. 2009. Müze Yönetimini Kurumsallaştırma Çabası (1984-2009). İstanbul: Mimarlık Vakfı Enstitüsü.

Gülseven, Özkan. 2014. “En Çok Müze İstanbul Üniversitesi’nde”, Hürriyet Gazetesi, October 8, 2014. accessed May 9, 2015 http://www.hurriyet.com.tr/egitim/27346674.asp

Hacettepe University Hacettepe Art Museum: http://www.sanatmuzesi.hacettepe.edu.tr

Istanbul Ex-libris Society: http://www.aed.org.tr/en

Istanbul Ex-libris Museum: http://ekslibris.isikun.edu.tr

Kartal, Zerrin. 2015. “Isparta Müzesi Örneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Çalışmaları” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2015 / 1. p.137-150. accessed May 17, 2015. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/KARTAL-Zerrin-ISPARTA-MÜZESİ-ÖRNEĞİ-VE-SDÜ-GSF-ÖĞRENCİLERİ-ÇALIŞMALARI.pdf

Kelly, Melanie. Ed. 2001. Managing University Museums. Education and Skills, Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. accessed May 23, 2015.

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED457802.pdf

“Museum Definition”. ICOM The World Museum Community, accessed May 11, 2015, http://icom.museum/the-vision/museum-definition/

Önder, Alev - Abacı, Oya - Kamaraj, Işık. 2009 “Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”:İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 25. accessed April 22, 2015. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/view/5000056145/5000053354

Pekgözlü Karakuş, Derya. 2012. “Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleri”. Mediterranean Journal of Humanities, 131-138. accessed May 26, 2015

http://mmkd.org.tr/wp-content/uploads/2014/11/ müzelerde-uyg.-müze-eğit.-etki..pdf

Pektaş, Hasip. 2014. Ekslibris, İstanbul: İstanbul Ekslibris Derneği Yayınları.

“Resim ve Heykel Müzesi Tarihçesi”. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. accessed May 8, 2015. http://www2.msgsu.edu.tr/msu/pages/130.aspx

Sabancı University Sakip Sabanci Art Museum: http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr

Stanbury, Peter. 2000. “University Museums And Collections”. Museum International: University museums. Vol LII, n°2, april 2000. accessed May 7, 2015 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001198/119843e.pdf

The Middle East University Science and Technology Museum: https://tbm.metu.edu.tr

Tirrell, Peter B. 2000. “A Synopsis and Perspective of Concerns
and Challenges for the International Community of University Museums” Curator: The Museum Journal. Volume 43, Issue 2, pages 157–180, April 2000. accessed May 13, 2015. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2151-6952.2000.tb00011.x/abstract

Oxford University Ashmolean Museum: http://www.ashmolean.org


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.