Ekslibrislerde Biçim, İçerik ve Estetik

Yusuf Keş

Abstract


Ekslibris bilindiği gibi kitabın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren
ve içerisinde eklibris yazısı ile birlikte ait olduğu kişinin adında yazıldığı
bir gra k tasarım ürünüdür. Eklibris tipogra k bir düzenleme ile tasarlanabildiği gibi yapılan kişinin isteğine bağlı olarak bir illüstrasyon
ya da sembol kullanılarak da tasarlanabilir. Ekslibrisler genellikle siparişi veren kişilerin isteğine göre tasarlandığı gibi tasarımı yapan sanatçının özgün düşüncesine göre de üretilebilir. Bu araştırmada, ekslibrisin estetik niteliğini ve özgünlüğünü belirlemede, tekniğin, yapılan illüstrasyonun görsel yoğunluğunun, anlatım biçiminin, kullanılan görselin yalınlığı ya da bir gra k sembolün kullanımının ne derecede etkileyebileceği üzerinde durulacaktır. Yapılan araştırma ile farklı teknikte ve içerikte hazırlanan ekslibrisler incelenerek değerlendirmeye bir bakış açısı kazandırılacaktır. 


Keywords


ekslibris, estetik, biçim/içerik, tipografi, simge

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alp, Ö. (2014) “Sembolik Temsil ve Hikayeleştirme Olarak Ekslibris Okuması”. EX- LIBRIST Sayı 2 - Aralık 2014, İstanbul

Atan, A. (2014). “Estetik ve Sanat” Erişim: http://ahmetatan.com/?p=72 Erişim tarihi: 13.8.2014

Denli, S. (2006). Exlibriste Tipogra ve Kaligra . Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, cilt:1 sayı:9, Erzurum.

Kırışoğlu, O. T: (2014). “Ekslibrisin Üç Yönü”. EX-LIBRIST Uluslararası Ekslibris Dergisi Sayı 1, Haziran 2014, İstanbul.

Pektaş H. (2002). Exlibris ve tipogra . Exlibris bülteni, Kasım 2002, Sayı: 4 Ankara. Pektaş H. (2003). Exlibris. AED Ankara Exlibris derneği yayınları. Kasım 2003, Ankara.

Tomak A., Güney E. (2014). “Kültürel Bir Değer Olarak Hediye Geleneği ve Ekslibris”. EX-LIBRIST Uluslararası Ekslibris Dergisi , Sayı 2 - Aralık 2014, İstanbul.

Türk Kaya, S. (2015) “Sanatsal Bir Üretim Biçimi Olarak Ekslibris ve Erkin Keskin Ekslibrisi Üzerine İnceleme”. EX-LIBRIST Uluslararası Ekslibris Dergisi Sayı 3 - Haziran 2015,

Wikipedia.com (2014). Estetik. Erişim: http://tr.wikipedia.org/wiki/Estetik, erişim tarihi: 18.08.2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.