Metafor ve Ekslibris

Banu İnanç Uyan Dur

Abstract


Metafor, Antik Çağlardaki retorikten günümüze kadar felsefe, dilbilim, anlambilim, eğitim, psikoloji gibi farklı alanlarda incelenen bir konu olmuştur. Günümüz postmodern söylemlerinin içinde de önemli bir yeri olan metafor, disiplinlerarası yaklaşımlara açık bir kavramdır. Sanat ve tasarımda metaforlar, yapıtın kavramsal yapısının oluşturulduğu ve içerik kurgusunun yapıldığı taşıyıcı bir unsur niteliğindedir. Bir anlamda yapıtın bel kemiğini oluşturan metaforların, ekslibris sanatı ile ilişkisinin incelenmesi geniş olanaklar sunan, gizli bağların keşfedilebileceği bir alandır. 


Keywords


ekslibris, metafor, kavramsal metafor teorisi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Berger, A.A. (2014). Media Analysis Techniques. California: Sage Publications. Jeong, S. (2008). Visual Metaphor in Advertising: Is the Persuasive E ect Attributable to Visual Argumentation or Metaphorical Rhetoric? Journal of Marketing Communications, 14(1), 59-73.

Karaırmak, Ö. & Güloğlu, B. (2012). Metafor: Danışan ve Psikolojik Danışman Arasındaki Köprü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), 122-135. Lako , G. (1993). The contemporary theory of metaphor. A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Lako , G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.

Lyddon, W. J., Clay, A. L. ve Sparks, C. L. (2001). Metaphor and change in counseling. Journal of Counseling and Development, 79, 269-274.

Messaris, P. (1997). Visual Persuasion. New York: Sage Publications. Pektaş, H. (1999). Exlibris ve Türkiye’deki Oluşumu. Exlibris Bülteni, 1.

Pektaş, H. (2002). Exlibris ve Tipogra . Exlibris Bülteni, 4.

Pektaş, H. (2003). Exlibris. Ankara: Ankara Exlibris Derneği.

Phillips, B. J. (2000). The Impact of Verbal Anchoring on Consumer Response to Image Ads. Journal of Advertising, 29(1), 15-24.

Refaie, E. (2003). Understanding Visual Metaphor: The Example of Newspaper Cartoon. Visaual Communication, 2(1), 75-95.

Saban, A., Koçbeker, B.N. & Saban, A. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi / An Investigation of the Concept of Teacher Among Prospective Teachers through Metaphor Analysis. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 6 (2), 461-522.

Shuell, T. J. (1990). Teaching and Learning as Problem Solving. Theory into Practice, Special Issue: Metaphors We Learn By, 29(2), 102-108.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.