Sanatçı Göstergesi Olarak Ekslibris

Zülfikar Sayın

Abstract


“Ekslibris”in sanatçı göstergesi yönüyle araştırılarak irdelendiği bu makalede;

1) Kitaplarına ve sanata değer veren kimi insanların, önemsedikleri kitaplarının kapaklarına ekledikleri ekslibrisler; gelişim sürecinden de hareketle çeşitli boyutlarıyla tanımlanarak açıklanmaya çalışılmaktadır.

2) Eklendiği kitabın kapağından daha büyük olmayan bu sanatsal yapıtların (ekslibrislerin); onları tasarlayan kişiler ile adına tasarlandıkları kişilerin birer göstergesi olarak önemleri ve anlamları üzerinde durulmaktadır.

3) Ekslibrislerin, hem onları tasarlayan sanatçıların hem de adına tasarlandıkları kişilerin göstergeleri olduğu savımdan hareketle, çeşitli ekslibris örnekleri; onları tasarlayan sanatçı ile adına tasarlandıkları sanatçının göstergesi olarak ele alınarak; olası anlamlarına yönelik göstergebilimsel irdelemeler yapılmaktadır.


Keywords


Ekslibris, Göstergebilim, Gösterge, Sanat, Sanatçı, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Hanrath, J. J. (1977). EXLIBRIS WERELD. , Amsterdam, Driemaandelijks tijdschrift van de Exlibriskring der W.B.-Vereniging. Twintigste jaargang - nr. 4- Winter.
İnanç Uyan Dur, Banu. (2016). Metaphor and Exlibris, Ex-librist, International Journal of Ex-libris / Vol.3 / Part 5 (Ex-librist, Uluslararası Ekslibris Dergisi / Cilt 3 / Bölüm 5),
Erişim: 09.11.2017 http://dergipark.gov.tr/download/article- le/213347 İstanbul Ekslibris Derneği Web Sayfası. Erişim: 26.10.2017, http://www.aed. org.tr/tr/
Keenan, J. P. (2003). The Art of the Bookplate. New York: Barnes&Noble Books.
Öz Pektaş, Hatice. (2017). Süper Ekslibris. Ex-librist, International Journal
of Ex-libris / Vol. 3 / Part 6 (Ex-librist, Uluslararası Ekslibris Dergisi / Cilt 3 / Bölüm 6). Erişim: 16.11.2017, http://exlibrist.net/index.php/exlibrist/article/ view/41/pdf_24
Parsa, S ve Parsa, A.F. (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi
Pektaş, Hasip. (2003). Exlibris. Ankara: Ankara Exlibris Derneği Yayınları, 2. Baskı
Pektaş, Hasip. (2014). Ekslibris. İstanbul: İstanbul Ekslibris Derneği Yayınları, 3. Baskı
Pektaş, Hasip. (2015). Bir Üniversite Müzesi: İstanbul Ekslibris Müzesi, Ex-librist, International Journal of Ex-libris / Vol.2 / Part 4 (Ex-librist, Uluslararası Ekslibris Dergisi / Cilt 2 / Bölüm 4), Erişim: 18.11.2017 , http:// exlibrist.net/index.php/exlibrist/article/view/30/pdf_18
Rifat, Mehmet. (2017). 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I; Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler. Ankara: Yapı Kredi Yayınları. 6. Baskı
Sayın, Zülfükar. (2001). Göstergelerin Göstergebilimsel (Semiotik) Açıdan Değerlendirilmesi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Ankara” Amblemine Bir Yaklaşım”, Sanat Yazıları 8, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları
Sayın, Zülfükar. (2007). Gösteren-Gösterilen İlişkisi Açısından Gra k Göstergeler ve Göstergeleri Algılayış Farklılıkları, Semio İstanbul 2007 (“Görünürün Kültürleri” Konulu 8. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi kitabı), Cilt 2, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.