Ekslibris Tasarımlarında Diagrid Strüktür Kullanımı

Yaşar Uslu

Abstract


Yaşadığımız dünya, imgelerle doludur. Her an her yerde görüntüler, nesneler kendini çılgınca bize göstermektedir. Bu ziksel görüntü tavrı, tasarımcı ve sanatçıları etkilemekte, tasarım ürünlerine eklenmektedir. Sanatsal ve tasarımsal uygulamaların çoğunda arka fon kullanılmaktadır. Ekslibris tasarımlarında da doku kullanımı özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle artmıştır. Dijital tasarım anlayışı içinde özellikle CGD tekniğinde doku kullanımı tasarımlarda farkındalık yaratmaktadır. Dokular doğada organik olduğu kadar mekanik yapılarda da kendini gösterir. Bu gösterim sanatçılar ve tasarımcıların esin kaynağı olur. Mimari ve inşaat sektöründe olduğu gibi. Çapraz kirişlerle diagonal kesişmelerin yanında, geometrik formlarla yapı sistemlerinde strüktür kullanılmasına diagrid denilmektedir. Bu araştırmada diagrid strüktürün ekslibris tasarımlarında doku olarak kullanılması incelenerek değerlendirilmiştir.

Keywords


Ekslibris, Diagrid, Strüktür

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Berger John, 2011. Görme Biçimleri (Çev.Yurdanur Salman), Metis Yayınları: İstanbul
Berger John, 1999. Görünüre Dair Küçük bir Teoriye Doğru Adımlar (Çev. Bülent Somay), Metis Yayınları: İstanbul

Burry, M. ve Murray Z. (1997). Computer aided architectural design using parametric variation and associative geometry. 15th ECAADE-Conference Proceedings, 1997, Vienna
Fıske John (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev. Süleyman İrvan), Bilim Sanat Yayınları: Ankara.

Kolarevic, B. ve Malkawi, A. (2004). Performative architecture: Beyond instrumentality. Taylor ve Francis e-Library.
Okur, G.(2013). “İletişim Açısından Ekslibris”. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, s. 41, Eskişehir

Pektaş H. (2014). “Türkiyede Exlibris”. Journal Academic Marketing Mysticism Online (JAMMO). Vol 8. Part 28. 426-438. Ocak-Haziran 2014 Yaban N.T. (2012), Sanat ve Görsel İletişimin Buluşma Noktası: Ekslibris, Batman University International participated Science and Culture Symposium, 18-20 April 2012 Batman


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.