2000’den Günümüze Ekslibris Sanatında Portre Kullanımlı Çözümlemelerin İncelenmesi

Irmak Akçadoğan

Abstract


Ekslibris örnekleri geçmişten günümüze işlevi ve sanatsal yapısını oluşturan öğeler bağlamında incelendiğinde, portre ile çözümlemelerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Portre kullanımı, kimlik ve özneli yansıtma gayesinde en kolay yaklaşım gibi görülse de, ifade ve arka plandaki içsel derinliğin doldurulabilmesinin kolay olmadığı bir yöntemdir. 

Bu çalışmada, 2000’lerden sonra Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşan uluslararası ekslibris etkinliklerine ait veriler ve çeşitli müzelerin ekslibris koleksiyonlarında yer alan eserler incelenerek ülkelere göre portre kullanımlı çözümlemelerin teknolojik ve biçimsel farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 


Keywords


Ekslibris, Portre, Sanat, Grafik Sanatlar

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


FISAE International Federation of Ex-libris Societies. Erişim: 07.12.2017

http://www.fisae.org/whatareex.html

Frederikshavn Sanat Müzesi Koleksiyonu. Erişim: 07.12.2017

http://art-exlibris.net

Hacettepe Üniversitesi / AED. (2003). 1. Exlibris Yarışması Sergi Kat. Ankara

Heinemann, Dr. O. Von. (1895). The Ex-Libris Collection of the Ducal Library

At Wolfenbüttel. London

Kırışoğlu, O.T. (2014). Ekslibrisin Üç Yönü: Bir Sanat Eseri, İşlevsel Bir Nesne,

Bir Eğitim Konusu. EX-LIBRIST Uluslararası Ekslibris Dergisi, İED. Erişim:

12.2017 http://exlibrist.net/index.php/exlibrist/article/view/10

Pektaş, H. (2017). Ekslibris, İstanbul: İstanbul Ekslibris Derneği Yay., 4. Baskı

Pektaş, H. (2015). Ekslibris Nedir?, İstanbul Ekslibris Derneği. Erişim:

12.2017 http://www.aed.org.tr/tr/ekslibris/

Pektaş, H. (2014). Türkiye’de Ekslibris. EX-LIBRIST Uluslararası Ekslibris

Dergisi, İED. Erişim: 08.12.2017 http://exlibrist.net/index.php/exlibrist/

article/view/8

Pektaş, H. (2015). Ekslibrisin Tarihi Gelişimi. İstanbul Ekslibris Derneği.

Erişim: 07.12.2017 http://www.aed.org.tr/tr/ekslibris-tarihi/

Royal Collection Trust. Published Jun 2011. Erişim: 08.12.2017 https://www.

royalcollection.org.uk/collection/800112/willibald-pirckheimer

http://www.bookplate.org/

http://www.hasippektas.com/

https://www.exlibris-selc.ch


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.