Ekslibris Tasarımında Kedi İmgesi

Ezgi Karaata

Abstract


Ekslibris, kitapseverin kütüphanesinde, kendi seçtiği, severek okuduğu kitabın kapağının içinde yer alan, bir yandan kitap sahibinin hayatında önem verdiği bir imgeyi yansıtan, diğer yandan kitap ile sahibi arasında aidiyet bağı kuran, kişiye özel bir sanat dalıdır. Kitapseven birçok kişi aynı zamanda kedi ile de yakın dosttur. Bu dostluğu çok sevdiği kitaplarda yer alacak ekslibrislerin içine taşımak istedikleri için, ekslibris sanatında kedi imgesine oldukça sık rastlanmaktadır. Bu çalışmada, Frederikshavn Dijital Ekslibris Müzesi’nde yer alan kedi imgesi içeren yaklaşın 290 adet ekslibris, yıllarına, ülkelerine ve tekniklerine göre taranarak ortaya çıkan sonuçlar incelenmiştir. 


Keywords


Ekslibris, Kedi, Sanat, Grafik, Tarih, Kültür

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akurgal, E. (2005). Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: Tübitak.

Aysoy, S. (1954). Değişik Milletler Tarihlerinde Kedi. Ankara Üniversitesi

Veteriner Fakültesi Dergisi , 40-66.

Erinç, S. M. (1996). Bir Sanat Dalı Olarak Exlibris. Anadolu Sanat , 69-73.

Güney, A. (2014). Anadolu’da Başlangıcından MÖ I. Binin Sonuna Kadar

Hayvan Biçimli Damga Mühürler. Yüksek Lisans Tezi . Ankara: Ankara

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı.

Manguel, A. (2001). Okumanın Tarihi. İstanbul: YKY.

Okur, G. (2013). İletişim Açısından Ekslibris. Anadolu Üniversitesi Sanat &

Tasarım Dergisi , 40-48.

Pektaş, H. (2017). Ekslibris (4 ed.). İstanbul: İED.

Pektaş, H. (2017). Frederikshavn Sanat Müzesi ve Ekslibris Koleksiyonu.

Uluslararası Ekslibris Dergisi , 129-134.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.