Engravist İstanbul Ekslibrisleri Gravür Çalıştayı

Zeliha Kayahan

Abstract


Ülkemizde ekslibris sanatının tanınması ve yaygınlaşması yönündeki çabalarıyla adını sıkça duyduğumuz Prof. Hasip Pektaş’ın söylemiyle “ekslibrisler kitabın tapusudur”.  Ortaya çıkmış olduğu M.Ö. 1400’lü yıllardan günümüze gelinceye kadar gerek anlam gerekse teknik açıdan birçok değişime/dönüşüme uğramış olan bu küçük ölçekteki sanatsal çalışmalar son yıllarda adını sıkça duyurmakta, uluslararası boyuttaki yarışma ve koleksiyonculuk alanıyla birlikte alan dışı kişilerinde ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşmiş olan Uluslararası Engravist İstanbul Gravür Workshopları etkinliğinin bir çalıştayı da Prof. Hasip Pektaş ile ekslibris çalışmaları üzerine ayrılmıştır. Kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan bu workshop etkinliklerinin genel teması “İstanbul Gravürleri” üzerinedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Engravist Atölyesi’nde gerçekleştirilen ekslibris çalıştayında katılımcılar İstanbul temalı tasarımlarını linol baskı tekniği ile uygulamıştır. Etkinlik sonucunda baskı yapmayı bilen/ bilmeyen  Türkiye’nin her bir yanından gelen öğrenci ve genç akademisyenlere kapılarını açan ve “40 Gün 40 Gece Gravür” sloganı ile yola çıkan Engravist etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan tüm eserler bir karma sergi ile izleyicilerle buluşturulmuştur.

2017 yılında gerçekleşmiş olan bu çalıştayın katılımcılarından biri olarak ekslibris sanatının tarihsel gelişimi ve kullanımına yönelik bilgilendirmelerin yanı sıra tekniğin uygulama boyutunu kapsayan etkileşimli bir eğitim haftası geçirdim. Bu bağlamda; bu çalışma gerçekleşmiş olan bu çalıştay sürecinin belgelenmesi ve sonucuna dair kazanımların paylaşılması temel amacını taşımaktadır. Çalışma, ülkemizde ekslibrise olan ilginin artırılması ve kültürel değerlerin sanatsal uygulamalara yansıması açısından oldukça anlamlıdır.


Keywords


Ekslibris, Engravist, Linol Baskı, Hasip Pektaş.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ardahanlı, O. (2015). Ekslibris Tasarımında Kadın İmgesi Yansımaları: Doğa, Müzik, Erotizm ve Mitoloji. Uluslararası Ekslibris Dergisi, 2/85-103.

Engravist.com (2018). Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri. http://www.engravist.art/, Erişim Tarihi: 11.05.2018.

Engravist Sergi Kataloğu. (2017). Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri. İstanbul.

Feryal Beykal, F. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Görsel Sanatlar Dersinde Özgün Baskıresim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31/189-201.

Fırıncı, M. (2013). Dijital Çağda Geleneksel Baskı Resim ve Teknikler Arası Geçiş (Melezleşme). Anadolu Ünv. sanat ve tasarım dergisi, 4/ 127-135.

Karakaş, E. (2006). Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İs Bölümü 1932- 1980 Dönemi Linol Baskıresim Çalısmaları ve Nevzat Akoral. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kaynar, A. (2006). Kaynak ve Dayanaklarıyla Exlibris ve Bir Örnek Sanatçı: Hasip Pektaş. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Okur, G. (2013). İletişim Açısından Exlibris. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5/ 40-48.

Pektaş, H. (2014a), Exlibris, Ankara: İED.

Pektaş, H. (2014b), Türkiye’de Ekslibris. Uluslararası Ekslibris Dergisi, 1/1-9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.