Ekslibris Sanatında Kozmos Olgusu

Tevfik İnanç İlisulu

Abstract


Bir sanat dalı olarak Ekslibris, ortaya çıkışından günümüze klasik baskı yöntemlerinin yanında teknolojinin ivmelendirmesiyle yeni tekniklerle de üretilmektedir. Bu süreç içerisinde çok çeşitli içeriklere sahip tasarımlar yapılmıştır/yapılmaktadır. Ekslibris sanatçısının yaratıcı bakış açısıyla müzik, doğa, kadın gibi uzayda ekslibris konularından biridir. Ancak uzay biliminin geldiği bugünkü noktada sınırlar aşılmış sekiz gezegenli güneş sistemimizin evrende ne kadar küçük bir yere sahip olduğu görülmüştür. Yaratıcı bilim ve yaratıcı düşünce sayesinde artık çok daha uzakları keşfedebiliyor, galaksimizin nasıl göründüğünü, diğer galaksilere olan uzaklığımızı ve evrenin büyüklüğünü kavrayabiliyoruz. Bu çalışmada, ekslibris sanatı içerisinde uzayın, daha doğrusu uzayda bulunan tüm maddeleri ve enerji biçimlerini içeren kozmos’un nasıl ele alındığı konuları tartışılmıştır.


Keywords


Ekslibris, Kozmos, Tasarım

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Haeckel, E. (1974). Arts Forms in Nature (Dover Pictorial Archive Series). New York: Dover Pubications.

Isaacson, W. (2017). Leonardo Da Vinci. New York: Simon & Schuster.

Margaret, B. (1994) Dimensions of Creativity. London: The MIT Press Cambridge.

Pektaş, H. (2014). Türkiye’de Ekslibris. Exlibrist Dergisi, 1(1), 1-9.

Erişim adresi:

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/207703

Sagan, C. (2016). Kozmos Evrenin ve Yaşamın Sırları (R. Aşçıoğlu, Çev.). İstanbul: Altın Kitaplar.

Elektronik Kaynaklar

www.arthipo.com. Erişim: 11.05.2018

https://www.arthipo.com/artblog/unlu-klasik-tablolar/leonardo-da-vincinin-cizimleri-taslaklari.html

www.bbc.com. Erişim 14.05.2018

https://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2014/12/141205_vert_cul_yuruyen_iskeletler

gazetesu.sabanciuniv.edu. Erişim: 15.05.2018

http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/2016-03/bilim-sanatla-bulusursa

www.aed.org.tr. Erişim: 19:05.2018

http://www.aed.org.tr/tr/galeri/page/3


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.