Deneysel Ekslibris ve Yeni Yaklaşımlar

Esma Ünsal Laratte, Armağan Gökçearslan

Abstract


Deneysellik olgusuyla plastik sanatlardan sahne sanatlarına, bilim ve teknolojideki gelişmelere kadar birçok alanda karşılaşılmaktadır. Deney; yeni olan, geleneksel olmayan, kolay sınıflandırılamayan ya da beklentileri şaşırtan herhangi birşey olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılmaktadır ki, insanoğlunun yeniye ulaşmak adına yaptığı tüm girişimlerin ilki bir anlamda deneysellik olarak değerlendirilebilir. Deneysel ekslibris oldukça yeni bir kavram olmakla birlikte, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, özellikle genç tasarımcıların farklı yaklaşımları sayesinde, geleneksel ekslibris yöntemlerine yenilerini eklemiştir.
“Deneysel Ekslibris ve Yeni Yaklaşımlar” başlıklı bu çalışmada deneysellik olgusu ekslibris özelinde ele alınmış, farklı malzeme ve tekniklerle yeni yöntemler denenerek, yeni ifade biçimleri araştırılmıştır. Bu çalışmanın ekslibris tasarımında yeni yöntem ve yaklaşımların denenmesine olanak sağlayacağı, ekslibris tasarımcılarına ve yeni başlayanlara kaynak olacağı düşünülmektedir.

Keywords


Ekslibris, Deneysel, Grafik Tasarımı, İletişim, Tipografi, Sanat

Full Text:

TR-PDF (Türkçe)

References


Bil’ak, Peter, (2007). Experimental Typography. Whatever That Means: Grafik Tasarım Dergisi/ Sayı 11

Blake, Joyce. “The Delicate Art of Quilling.” Design 77.3 (1976): 8-10.

Ciric, Rastko, (2014). Deneysel Eksilibris: Ex-Librist, International Journal of Ex-Libris / Vol.1/ Part 1 (Ex-Librist, Uluslararası Ekslibris Dergisi / Cilt 1/ Bölüm 1 )

Exlbris, Ausstellung ’08 (2008 ), (Sergi Kataloğu),Wien

Gökçearslan, A.(2016). “Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Grafik Tasarım Alanına Yansımaları / Augmented Reality Applications and Its Reflections on Graphic Design”, TURKISH STUDIES- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/21 Fall 2016, ANKARA/TURKEY

Junod, Benoit (1995), The World of Exlibris, A Historical Retrospective (Sergi Kataloğu), Belgrade Exlibris Circle, Belgrade.

Kenan, James P. (2003), The Art of The Bookplate, Barnes & Noble Books, New York

Pektaş, Hasip. (2014), Ekslibris. İstanbul: İstanbul Ekslibris Derneği Yayınları, 3.Baskı

Sayın, Zülfikar, (2017) Sanatçı Göstergesi Olarak Ekslibris: Ex-Librist, International Journal of Ex-Libris / Vol.4/ Part 7 (Ex-Librist, Uluslararası Ekslibris Dergisi / Cilt 4/ Bölüm 7) Sun- ok Choi, Claire. (2007), The Art of Quilling: Designing Handcrafted Gifts and Carts. Gloucester: Quarry Books, 1th Edition

Van Den Briele, Luc (1995), The Wold of Exlibris, Ekslibris & Their Owners (Sergi Kataloğu), Belgrade.

Elektronik Kaynaklar

http://www.fisae.org/techsymbols.html (Son Erişim: 10.05.2019)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.