Ekslibris Sanatında Aquatinta Tekniği ile Tonlama

Mustafa Küçüköner

AbstractGenel olarak bir mülkiyet işareti olarak kullanılan Ekslibris, günümüzde bir sanatsal eser üretme yöntemi olarak da kullanılmaktadır. “Gerçek bir entelektüelin en değer verdiği taşınabilir mülkiyeti kitaptır. Kitapta genel bir uygulama olarak, ilk sayfaya ya da kapak içine kitabın sahibinin adı ve tarih yazılmaktadır.” (Kahramankaptan, 1997, s.67) 

Ekslibris hem kitabın aidiyetini, kime veya hangi kuruma ait olduğunu temsil etmekte, hem de içinde bulunduğu kitaba ve adına yapılan kişiye ait tanıtımda bulunmaktadır. Bunlara ek olarak günümüzde serbest olarak da çalışılmaktadır. Özellikle günümüzde modern ve yeni tekniklerle de ekslibris yapılmaktadır. Bu tekniklerden biri de “C5” kodu ile aquatinta tekniğidir. Bu çalışmamızda aquatinta tekniği kullanılarak yapılan ekslibrislerden örnek eserler ele alınacak ve aquatinta tekniği ile resimde tonlama yapma ilişkisi değerlendirilecektir. 


Keywords


ekslibris, aquatinta, ton

Full Text:

TR-PDF (Türkçe)

References


Grabowski, Beth., Fick, Bill. (2012). Baskıresim, Kapsamlı Materyaller ve

Teknikler Rehberi, (Simber Atay Eskier, Arif Ziya Tunç, Çev), Karakalem

Kitabevi Yayınları, İzmir.

Kahramankaptan, Şefik. (1997). Kitaba Görsel Katkı: Ekslibris, Gösteri Sanat Dergisi, Sayı: 154, S: 67

Küçüköner, Hava. (2012). Gravür Sanatı Tarihi ve Modern Uygulamalar.

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü. Erzurum.

Pektaş, Hasip. (2017). Ekslibris, İstanbul Ekslibris Derneği Yayını, İstanbul.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.