Ekslibris Tasarımında Yeni Teknoloji Yaklaşımları: Hologram Örneği

Dide Akdağ Satır

Abstract


Günümüzde yaşanan teknolojik değişimler, tasarım uygulama

biçimlerini ve toplumun değişen taleplerini de değiştirmiştir.

Yaşanan bu faklılaşma ekslibris tasarımlarındaki, estetik ve biçimsel

yaklaşımları da etkilemektedir. İnsanın yaratıcı zekası ve teknoloji,

her dönem birbirini beslemiştir. Bu çalışma ile hızla gelişen ve değişen

teknolojilerin bir yansıması olarak yazılımların, hologramın Ekslibris

sanatına etkileri bağlamında, kullanım şekilleri, uygulama türleri;

veri toplama yöntemiyle analiz incelenecektir. Kitap okuyucusunu ve

koleksiyoncusunu, farklı teknoloji yaklaşımları ile teşvik edebilmek ve

yeni teknolojilerle yapılabilecek ekslibris üretimleri bağlamında katkı

sağlamak amaçlanmaktadır. Geliştirilen içerik ve sunum teknolojilerinin

ekslibris tasarımına uygunluğu irdelenecektir. Grafik tasarımda kullanılan

yazılımların işlevleri ile tasarım alanında önemli teknolojik yeniliklerden biri

olan hologramın, ekslibris tasarımı için kullanım olanakları incelenecektir.


Keywords


Ekslibris, Grafik Tasarım, Hologram, Teknoloji.

Full Text:

TR-PDF (Türkçe)

References


Becer, E. (2011). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Ciric, Rastko. (2014). Deneysel Ekslibris. http://www.aed.org.tr/wpcontent/

uploads/2017/02/03.pdf Erişim: 08.12.2020

Dalkıran, Ö. (2013). Kitabın Tarihi. Türk Kütüphaneciliği, 27/1(48834/622131),201–213. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48834/622131

Frederikshavn Sanat Müzesi Koleksiyonu. Erişim: 05.11.2020

http://art-exlibris.net

Hacettepe Üniversitesi / AED. (2003). 1. Exlibris Yarışması Sergi Kat. Ankara

Heinemann, Dr. O. Von. (1895). The Ex-Libris Collection of the Ducal Library At Wolfenbüttel. London

Hologram Çeşitleri (2018). https://mthologram.com/nedir.htm

Pektaş, H. (2015). Ekslibris Nedir?, İstanbul Ekslibris Derneği. Erişim:

12.2020 http://www.aed.org.tr/tr/ekslibris/

Pektaş, H. (2015). Ekslibrisin Tarihi Gelişimi. İstanbul Ekslibris Derneği.

Erişim: 09.11.2020 http://www.aed.org.tr/tr/ekslibris-tarihi/

Pektaş, H. (2015). Ekslibris Baskı Teknikleri ve Simgeleri. Erişim: 07.11.2020http://www.aed.org.tr/tr/ekslibris-baski-teknikleri-ve-simgeleri/

Pektaş, H. (2015). Görsel İletişim Tasarımı Olarak Ekslibris Ve Dijital

Dönüşümü. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/825211 Erişim: 07.11.2020


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.