Ekslibris Sanatında Asitli Oyma Tekniği (C3) ile Tonlama

Mustafa Küçüköner

Abstract


Tarihi akış içerisinde kütüphanecilik sisteminde ve özel kitaplar için bir mülkiyet göstergesi olarak kullanılan ekslibris baskı resim tekniği zamanla sanatın önemli bir dalı halini almış ve hediyeleşmede ve sanatsal alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Uluslararası düzenlenen yarışmalar, bienaller gibi sanatsal faaliyetler sayesinde ekslibris sanatı son çeyrek yüzyılda Dünya üzerinde bir kültür köprüsü de oluşturmuştur. Ekslibris sanatı sahiplik anlamına gelmekte ve adına yapıldığı kişi ya da kurumun bir nevi tanıtımını da yapmaktadır. Böylece hem sahiplik hem de tanıtım özellikleri bir arada olabilmektedir. Ekslibris yapımında klasik tekniklerin yanı sıra, günümüzde modern teknoloji ile uyumlu olarak yeni teknikler de kullanılmaktadır. Ahşap, linol gibi yüksek baskı teknikleri ve bakır, çinko gibi çukur baskı tekniklerine günümüzde bilgisayar tasarım uygulamaları da katılmıştır. Gelişim süreci içinde en yaygın kullanılan teknik ise genelde asitli oyma tekniği ve bunun versiyonları olmuştur. Bu çalışmamızda önce ekslibris tekniği anlatılacak, ardından ekslibris sanatının tarihine kısaca değinilecektir. Ardından asitli oyma yönteminden bahsedilecek ve aşamalı asitli oyma yöntemi tablolardaki teknik detaylarla desteklenerek anlatılacaktır. Devamında 6 ekslibris çalışmasına ait görseller verilecek ve bu çalışmalar üzerinde asitli oyma ile elde edilen farklı tonların resme yaptığı katkıdan bahsedilecektir.


Keywords


Ekslibris, Asitli Oyma, C3, Tonlama, Gravür, Baskıresim.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Küçüköner, Hava. (2012). Gravür Sanatı Tarihi ve Modern Uygulamalar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.

Küçüköner, Mustafa. (2020). Ekslibris Sanatında Aquatinta Tekniği ile Tonlama, Ex-Librist, Uluslararası Ekslibris Dergisi, Cilt:7, Bölüm:11, Ss: 200- 211

Pektaş, Hasip. (2017). Ekslibris, İstanbul Ekslibris Derneği Yayını, İstanbul.

Gölönü, Gündüz. (1979). Kazı Resim. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No:68. Grabowski, Beth.,

Fick, Bill. (2012). Baskıresim, Kapsamlı Materyaller ve Teknikler Rehberi, (Simber Atay Eskier, Arif Ziya Tunç, Çev), Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir.

I. Uluslararası Ekslibris Yarışması Sergisi Kataloğu, (2003). Hacettepe Üniversitesi, Ankara Ekslibris Derneği, Ankara.

II. Uluslararası Ekslibris Yarışması Sergisi Kataloğu, (2007). Hacettepe Üniversitesi, Ankara Ekslibris Derneği, Ankara.

Ex Libris Rauf Raif Denktaş Sergi Kataloğu, (2012). Kıbrıs yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Ex Libris Nazım Hikmet 1902-2002, (2002). İstanbul Ex Libris Akademisi Derneği Yayınları, İstanbul.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.