Mekanik Yeniden Üretim Çağında Ekslibris

Fuat Boğaç Evren

Abstract


Bu çalışmada modernleşme süreçlerinden etkilenen, bilhassa mekanik yeniden üretim ürününe dönüşen modern ekslibrisin ne olduğu ve ekslibrisin nasıl modernleştiği üzerine kurulan problematik, Marshall Berman’ın modern olmak, modernleşme ve modernleşme süreçlerine ilişkin görüşleri, Jean Jacques Rousseau’nunromantik tarzda yazdığı Yeni Heloise romanındaki metropol deneyimi ve Walter Benjamin’in on dokuzuncu yüzyıldaki özerk sanat yapıtının, yirminci yüzyılda gelişen yeni kültür ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle çöküşünü ele alan Pasajlar yapıtıyla açıklanmaya çalışılmıştır.


Keywords


Modernleşme, modern sanat, modern ekslibris, modernleşme süreçleri.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Benjamin, Walter. Pasajlar. çev. Ahmet Cemal, 4 bs. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.

Berman, Marshall. Katı Olan Her Şey Buharlaşır. çev. Ümit Aldağ ve Bülent Peker, 16 bs. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Erdem, Şafak.“Ekslibris Sanatının Gelişim Süreci, Kültürlerarası Etkileşimdeki Önemi ve Bu Sanatın Türkiye’de Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalışmalar”. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2010.

Özbek, Meral. “Walter Benjamin Okumak-II”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. c. 55, s. 3 (2000): 103-131.

Pektaş, Hasip. Ekslibris. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996.

Shiner, Larry. Sanatın İcadı. çev. İsmail Türkmen, 1 bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004.

Türk, Atilâ. “Coğrafya Üretici Gücü’nün İşleyişlerine Katkı: Yazı Sistemleri”. Yıldırım Uler’e Armağan. ed. Muhammed Erdal. Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, 2014: 533-634.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.