Tül, Tüy ve Yaprak Dokularının Türk Gravür ve Ekslibris Sanatında Kullanılması

Mustafa Küçüköner

Abstract


Tül, tüy ve yaprak dokularının Türk gravür ve ekslibris sanatlarında kullanılması adlı bu çalışmada, gravür ve ekslibris yapıtına destek olması amacı ile tül, tüy ve yaprak malzemelerinin kalıba işlenerek ya da baskı aşamasında kalıba entegre edilerek resime katkıda bulunması ve bu uygulamaların Türk gravür ve ekslibris sanatlarında karşılıklarının görülmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada özellikle gravür ve ekslibris sanatında sanatçının ifadesine destek olarak kullandığı ve hazır doku olarak bilinen tül, tüy ve yaprak dokularının yapıt oluşum aşamasında hangi yollarla çalışmaya eklendiğini ve sonlanan çalışmalarda eserin görsel imgesine yaptıkları etki üzerine örnek resimlerden yola çıkılarak değerlendirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda gravür ve ekslibris çalışan Türk sanatçılarından Güler Akalan, Fatma Lale Çetin, Sema Boyancı, Gülbin Koçak ve Hava Küçüköner’e ait gravür ve ekslibris örnekleri malzeme plastiği ve resim imgesi açısından incelenecektir.

Keywords


Tül, Tüy, Yaprak, Gravür, Ekslibris, Doku

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Becer, Emre. (1997). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Gökaydın, Nevide. (1990). Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı 1. Ankara: Sedir Yayınları.

Gölönü, Gündüz. (1979). Kazı Resim. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No:68.

Özsezgin, Kaya – Aslıer, Mustafa. (1989). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt:4. İstanbul: Tiglat Yayınları.

Küçüköner, Hava. (2012). Gravür Sanatı Tarihi ve Modern Uygulamalar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.

Küçüköner, Mustafa. (2004). İmge ve Çoğaltma. (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Elektronik Kaynaklar

Çellek, Tülay. (18. 06. 2003). Doku, s:1. Erişim: 10.10.2019. http://www.resimkalemi.com/doku/3912-doku-nedir.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.